anioły

UWAGA! Zmieniliśmy termin nadsyłania prac na konkurs ze względu na różne terminy ferii i przedłużone ferie świąteczne w wielu szkołach.

Prosimy o dostarczenie prac do 10 lutego 2016.

Przypominamy, że jako termin rozumiemy nie data nadania paczki na poczcie lub u kuriera, tylko dostarczenia pracy do naszej siedziby.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 20 lat. Do konkursu można złożyć prace wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, a więc rysunki, grafiki, tkaniny oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe i wystawiennicze nie przyjmujemy rzeźb i płaskorzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.
Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 10 lutego 2016 r. Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek „ANIOŁ”.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Do opakowania prosimy włożyć kartę zgłoszenia w osobnej kopercie z nazwiskami autorów prac.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj:
REGULAMIN 2016 (pdf)

DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl