anioły

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 16 lat. Do konkursu można złożyć kolaże, płaskorzeźby wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów (papier, masa solna, plastelina, drewno, gips, glina i inne), rysunki oraz prace malarskie. Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 14 lutego 2014 r.

Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ.

Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Do opakowania prosimy włożyć kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj:
REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA (pdf)

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ANIOŁ 2013/2014 nadesłano nadesłano 1650 prac z 124 placówek (przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, ośrodków kultury, klubów, pracowni oraz placówek pozaszkolnych, ośrodków specjalnych) i indywidualnie od 42 osób z całej Polski. Opieką artystyczną objęło 243 instruktorów i nauczycieli.

Z 1610 prac zakwalifikowanych do konkursu jury przyznało 12 nagród w czterech grupach wiekowych:
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 - 6 lat
4 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 7 - 10 lat
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 11 - 13 lat
2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 14 - 16 lat

Jury przyznało wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych:
4-6 lat: 4 wyróżnienia
7-10 lat: 10 wyróżnień
11-13 lat: 3 wyróżnienia
14-16 lat: 4 wyróżnienia

Razem nagród i wyróżnień: 33. Ponadto jury wybrało 112 prac na wystawę.
Jury przyznało także WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Pani Hannie Kaweckiej z Centrum Działań Plastycznych AKADEMIA przy Ośrodku Kultury i Sportu w Świeciu oraz Panu Jerzemu Koprasowi z Rydzyńskiego Ośrodka Kultury za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi.
Wszystkie nazwiska osób nagrodzonych, wyróżnionych i których prace zostały zakwalifikowane do wystawy zamieszczamy w protokole.

PROTOKÓŁ (PDF)

Finał Konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z wręczeniem nagród i dyplomów: 8 marca 2014 roku w Dorożkarni o godz. 14.00
DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl