anioły

Ogólnopolski konkurs na anioła jest organizowany przez Dorożkarnię od 2001 roku. Prace na konkurs mogą wykonać dzieci i młodzież w wieku 4 - 18 lat. Do konkursu można złożyć kolaże, płaskorzeźby wykonane w dowolnej technice plastycznej z dowolnych materiałów oprócz szkła, rysunki oraz prace malarskie. Niestety, ze względu na warunki lokalowe nie przyjmujemy rzeźb. Wszystkie przysyłane prace należy wykonać w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Zapraszamy do wzięcia udziału pracownie plastyczne z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjów, zapraszamy także przedszkolaków oraz wszystkie dzieci, które lubią malować i rysować.

Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 22 stycznia 2015 r.

Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek „ANIOŁ”.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Do opakowania prosimy włożyć kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj:
REGULAMIN (pdf)

DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl