anioły

Zapraszamy na wystawę aniołów towarzyszącą Międzynarodowemu Przeglądowi Filmów Animowanych Dzieci "halo echo" do Wrocławia. Anioły można oglądać w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu w dniach 25 - 28 maja 2017 r.

Prace na konkurs należy przesłać na adres Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży DOROŻKARNIA lub dostarczyć osobiście do 12 lutego 2017r.
Prosimy na opakowaniu koniecznie umieścić dopisek ANIOŁ.
Wszystkie przysłane prace lub dostarczone osobiście przez uczestników lub opiekunów powinny być zapakowane. Na opakowaniu prosimy nakleić kartę zgłoszenia z nazwiskami autorów prac w osobnej kopercie. Pomoże to nam uniknąć pomyłek. Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie właściwej karty z podaniem kompletnych adresów oraz aktualnych telefonów i emaili.
Jurorzy wszystkie prace oceniają oddzielnie, pogrupowane na kategorie wiekowe. Karty służą organizatorowi konkursu do weryfikacji wybranych prac przez jurorów i w celu powiadomienia laureatów o ewentualnych nagrodach. Dlatego prosimy o wysyłanie 1 karty z jednej placówki ze wszystkimi nazwiskami osób, których prace znajdują się w paczce.
Prace także powinny zawierać dokładny adres placówki, nazwisko autora i wiek (także podane w sposób czytelny).

Pobierz REGULAMIN 2017 I KARTĘ ZGłOSZENIA

W dniach 18 i 19 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie jury w związku z finałem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ANIOŁ, na który zakwalifikowano 2080 prac z 374 placówek: 27 przedszkoli, 39 zespołów szkół, 94 szkół podstawowych, 22 gimnazjów, 3 szkół ponad gimnazjalnych, 53 ośrodków kultury, 31 klubów, pracowni oraz różnego typu placówek pozaszkolnych, 23 ośrodków specjalnych oraz z 3 innych placówek , a także indywidualnie od 109 osób z całej Polski.

Jury w składzie:
Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie ART BRUT, Elwira Sztetner – artysta malarz, autorka prac z pogranicza rysunku, rzeźby i tkaniny artystycznej, Edyta Bystroń - artysta malarz, ilustrator i rysownik, autor komiksów, Katarzyna Krasowska – plastyk z DK Dorożkarnia, grafik i pedagog, Magdalena Penczonek – DK Dorożkarnia, pedagog i plastyk przyznało 8 nagród:
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 - 6 lat 
3 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7 - 11 lat
2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 12 - 15 lat 

Jury przyznało wyróżnienia w nastepujących kategoriach wiekowych:
4-6 lat: 5 wyróżnień
7-11 lat: 7 wyróżnień
12-15 lat: 4 wyróżnienia
Razem nagród i wyróżnień: 24. 
W kategorii wiekowej 16 – 20 lat nagród nie przyznano.
Ponadto jury wybrało 85 prac na wystawę. 
Listy nazwisk laureatów znajdują się pod linkami:

NAGRODY WYROZNENIA 2017 (pdf)
PRACE ZAKWALIFIKOWANE NA WYSTAWE (pdf)

Zapraszamy na finał 4 marca 2017 roku o godzinie 14.00.


DOROŻKARNIA
Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży.
Warszawa 00-709, ul. Siekierkowska 28
tel.022 841 91 22, fax.:022 841 91 22,
www.dorozkarnia.pl
e-mail: biuro@dorozkarnia.pl,

DOJAZD autobusami linii nr 108 i 167 (przystanek Łososiowa).

opiekun konkursu KATARZYNA KRASOWSKA
e-mail:katarzyna@dorozkarnia.pl